Általános szerződési feltételek

Az alábbiakban Hálózat a villanyszereloszaknevsor.hu és a hozzátartozó weboldalak hálózatát, Tagoldal a Hálózat adott weboldalát, Vállalkozás a villanyszereloszaknevsor oldalon regisztrált vállalkozást, Üzemeltető pedig a Hálózat üzemeltetőjét (Angol 42 Kft. 1149 Budapest, Angol utca 42. cgj: 01 09 206405 ) jelenti.

Tárhelyszolgáltató adatai:
3 in 1 Hosting Bt. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11 Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1. Ügyfélszolgálati iroda: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1. hétfőtől-csütörtökig: 9.00-tól 15.00-ig pénteken: 9.00-tól 13.00-ig Adószám: 22206118-2-13 Közösségi (EU) adószám: HU22206118 Cégjegyzékszám: 13-06-055290 Statisztikai szám: 22206118-6209-212-13 Bankszámlaszámok: – Raiffeisen Bank Zrt. 12010422-00123554-00100001 – OTP Bank Nyrt. 11742252-29904044-00000000 – CIB Bank Zrt. 10700512-47421002-51100005 Telefonszámok: – vezetékes: +36/24/886-491 (csak a lent látható időpontokban!) – fax (csak fax!!!): +36/24/998-626 – mobil: +36/20/988-8155 (csak a lent látható időpontokban!) Telefonos ügyfélszolgálat: hétfőtől-csütörtökig: 8.00-tól 16.00-ig pénteken: 8.00-tól 13.00-ig

Üzemeltető jogai és kötelezettségei

Üzemeltető vállalja, hogy a Hálózat lehetőségeit figyelembe véve megjeleníti a Vállalkozás által feladott szaknévsor hirdetéseket

  • azokon Tagoldalakon amelyeken az általa megjelölt rovatokhoz tartozó szakmai keresők megtalálhatóak, amennyiben azok megfelelnek a látogatók által megadott keresési feltételeknek.
  • A szaknévsor hirdetések az adott rovathoz tartozó díjszabási ismertetőben megadott sorrendben és tartalmi elemekkel jelennek meg.

Üzemeltető vállalja továbbá, hogy továbbítja Vállalkozás részére azokat az ajánlatkéréseket,

  • amelyeket a látogatók a Vállalkozás által megjelölt rovatokhoz tartozó, a Tagoldalakon elhelyezett ajánlatkérő űrlapokon adnak fel, amennyiben Vállalkozás megfelel a látogatók által megadott ajánlatkérési paramétereknek.
  • Vállalkozás az ajánlatkérő elérhetőségi adatait az adott rovathoz tartozó díjszabási ismertetőben megadott feltételek mellett tekintheti meg.

Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Hálózat folyamatos működését és funkcióinak elérhetőségét, de nem vállal felelősséget a rajta kívül eső okokból bekövetkező hibákért (szerver-leállás, internet-kapcsolat megszakadása, akadozása).

Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a Hálózat magas látogatottságának biztosítása érdekében, de semmilyen garanciát nem vállal a Hálózat révén a Vállalkozás által elnyert megrendelések számára, illetve a Vállalkozás által elért bevételre nézve.

Üzemeltető jogosult a hirdetési rovatok témájához közvetlenül nem kapcsolódó szaknévsor hirdetéseket egészében vagy részben törölni, valamint a hirdetések szövegében előforduló helyesírási hibákat javítani.

Vállalkozás jogai és kötekezettségei

Vállalkozás köteles a Tagoldalakon feltüntetett adatait naprakészen tartani, az esetleges módosításokat átvezetni az erre szolgáló felületen. Vállalkozás felelős az ügyfelekkel való kapcsolattartás minden részletéért, az általa megadott adatok hitelességéért.

Díjfizetés

Üzemeltető önmagában az oldalon történő regisztráció után semmilyen díjat nem számít fel. A regisztrációt követően Vállalkozás ingyenes és díjazás ellenében igénybevehető szolgáltatásokat egyaránt igénybe vehet. Ezekről az adott rovat vagy szolgáltatás leírásában és annak díjszabási ismertetőjében található részletes információ.

Üzemeltető a Vállalkozás részére a felszámított díjakról elektronikus díjbekérőt állít ki, melynek fizetési határidejét a megrendelőűrlapon tünteti fel. A díjbekérő befizetését követően Üzemeltető elektronikus számlát küld Vállalkozás részére.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy amennyiben Vállalkozás a díjbekérőt a fizetési határidejéig nem egyenlíti ki, a megrendelését törölje, és a kiállított díjbekérőt sztornózza.

Üzemeltető az előre befizetett összeg visszafizetésére sem egészében, sem részben nem köteles. Kivételt jelent ez alól, ha a Vállalkozás által használt hirdetési rovatok megszűnnek. Ilyen esetben Üzemeltető Vállalkozás írásban (e-mailben) leadott kérése esetén köteles az egyenlegen található, bónuszértékkel csökkenett összeg visszafizetésére.

Ajánlatkérések elérhetőségi adatainak felhasználása

Vállalkozás az oldalon feladott ajánlatkérésekhez tartozó elérhetőségi adatokat csak saját vállalkozásában használhatja fel. Kivételt jelentek ez alól a megbízás teljesítéséhez igénybevett alvállalkozók, akiknek kapcsolattartás céljából az adatok továbbadhatóak, de saját nevükben nem adhatnak ajánlatot. Vállalkozás az elérhetőségi adatokat nem értékesítheti vagy adhatja át ingyenesen más vállalkozásoknak, nem oszthatja meg az adatokat más vállalkozásokkal annak érdekében, hogy a többi vállalkozás is külön-külön ajánlatot adjon. Az elérhetőségi adatok lekérése után Vállalkozás csak a saját nevében adhat ajánlatot.

Szigorúan tilos az oldalon feladott ajánlatkéréseket más, hasonló funkciót betöltő, a Hálózattal konkurens weboldalakon közzétenni, vagy ebben közreműködni.

Amennyiben Vállalkozás az előbbi két pontot megszegi, vagy bármilyen módon közreműködik ebben, abban az esetben Vállalkozás minden egyes közzétett ajánlatkérés után kártérítést köteles Üzemeltetőnek fizetni. A kártérítés összege a Vállalkozás által a közzétett ajánlatkérések után Üzemeltetőnek fizetett díj százszorosával egyezik meg.

Felmondás

Üzemeltető bármikor felmondhat Vállalkozásnak 30 (harminc) napos felmondási idővel. Vállalkozás bármikor kérheti, hogy Üzemeltető az adatait törölje adatbázisából.

Üzemeltetőnek jogában áll azonnali hatállyal felmondani Vállalkozásnak, amennyiben

  • Vállalkozás jelen feltételeket megszegi;
  • Vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokra legalább háromszor súlyos panasz érkezik;
  • Vállalkozás által a látogatók érdeklődésére küldött válaszok stílusa vagy tartalma miatt a felmondás növelné a látogatók elégedettségét.

Amennyiben Üzemeltető mond fel Vállalkozásnak, akkor visszafizeti Vállalkozásnak a legutóbb befizetett összeg még fel nem használt, esetleges bónuszokkal és kedvezményekkel korrigált részét. Amennyiben az azonnali felmondásnak az Általános Szerződési Feltételek megszegése az oka, akkor Üzemeltető kezelési költséget számíthat fel. Ezt a visszafizetett díjból vonja le, maximális értéke Vállalkozás legutóbbi befizetésének 10%-a lehet.

Általános rendelkezések

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Hálózaton elérhető szolgáltatásokat és a szolgáltatások díjait egyoldalúan módosítsa. Módosítás esetén Üzemeltető a változásokat a Hálózaton jól látható helyen közzéteszi. Amennyiben a módosítás Vállalkozást kedvezőtlenül érinti, akkor kérheti az általa legutóbb befizetett összeg bónuszokkal és kedvezményekkel korrigált részének a visszafizetését.

Vállalkozás és Üzemeltető megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak. A szerződő felek Vállalkozás székhelye szerinti, az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.